Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Aποτελέσματα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 14/10/2019.

Αναλυτικές πληροφορίες στα αρχεία που ακολουθούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης

 Αναλυτικές πληροφορίες και απαραίτητα έγγραφα στα αρχεία που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη  (Παραδοτέο 2.4.3) , του Πολλαπλασιασμού Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια. (Παραδοτέο 2.4.4), της Διαμόρφωσης της Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER - D.Ρ.Ο.) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER -  D.Ρ.Ο.) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (GDPR.pdf)GDPR.pdf[ ]516 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

Σελίδα 1 από 6