Κατάλογος Δικαιολογητικών Για Πληρωμή του Αναπτυξιακού Νόμου

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ"